Mobil Sağlık

Home/Hizmetlerimiz/Mobil Sağlık
  • Portör Muayeneleri
  • PA Akciğer Grafisi
  • Odiogram (İşitme Testi)
  • Solunum Fonksiyon Testi
  • Laboratuar Hizmetleri
  • Aşı Uygulamaları
  • Pnömokonyoz Okuyucusu
  • Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu