Yangın Eğitimi

Home/Hizmetlerimiz/Yangın Eğitimi

CAN OSGB EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş,TEMEL YANGIN EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

can-osgb-yangin-egitimleri-basladi2

Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda destek elemanı  görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

TEORİK YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ve TATBİKATI

EĞİTİMİN AMACI: Yangın esnasında doğru hareket tarzı ve müdahale yöntemlerini öğrenmek. Acil Durum Ekipleri olan Acil Yangın Söndürme, Arama-Kurtarma-Tahliye ve Koruma ekipleri kurmak olası can kayıpları ve yaralanmaları önlemek amacıyla yerleşkeleri hızlı, güvenli, planlı bir şekilde tahliye etmek olacaktır.

KATILIMCI SAYISI: En az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: Öncelikli acil durum ekipleri ve sonrası tüm çalışanlar.

EĞİTİM SÜRESİ: Temel Yangın Eğitimi 4 saat, İleri Yangın Eğitimi 6 saat.

EĞİTİM KONULARI

 • Yangın Yönetmeliği
 • İtfaiyenin Oluşumu
 • Yanma Ve Tarifi
 • Yangının Evreleri
 • Yanmanın Şartları
 • Yangın Üçgeni
 • Yanıcı Maddeler
 • Yangın Çıkış Nedenleri
 • Yangının Etkenleri
 • Yangın Sonrası Çıkan Olumsuz Gazlar
 • Yangın Alarmı Öncesi, Anında Ve Sonrası Yapılacaklar
 • Yangın Sınıfları
 • LPG, LNG, Doğalgaz Ve Yangından Korunma Önlemleri
 • Acil Durum Ekipleri
 • Yangın Söndürme Cihazları Çeşitleri Kullanım, Bakım Ve Kontrolleri
 • Otomatik Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemleri
 • Duman Havalandırma Teknikleri
 • Yangından Korunma Teçhizat Ve Giysileri
 • Acil Çıkış Yön Levhaları, İşaretleri, Işıklandırmaları Ve Kapıları
 • Yangın Ve Acil Durumlar Sonrası Yapılacaklar

 

BELGELENDİRME SÜRECİ:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN AMACI: Acil durum eğitimlerin amacı iş yerlerinde yangın, deprem, zehirlenme, su baskını, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler ile kimyasal serpintiler, sabotaj, bombalama, toplumsal karışıklık, gıda zehirlenmeleri, iş kazaları gibi acil durumlar gibi beklemedik ve anlık olaylara karşı ekiplerin oluşturulması ve tedbirlerin alınarak işletmenin ve personelin hazır bekler halde belli aralıklarla tatbikatların yapılması ve can mal güvenliğinin sağlanmasıdır.

KATILIMCI SAYISI: En az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ: Öncelikli acil durum ekipleri ve sonrası tüm çalışanlar.

EĞİTİM SÜRESİ: Acil Durum Eğitimleri 4 saat

EĞİTİM:

1- DOĞAL AFETLER

 • Yangın ve Patlamalar
 • Deprem
 • Yıldırım
 • Sel
 • Fırtına

2- ACİL DURUMLAR

 • Kimyasal Serpintiler
 • Sabotaj
 • Bombalama Olayları
 • Toplumsal Karışıklık
 • Gıda Zehirlenmeleri
 • İş Kazaları
 • Yaralı Taşıma Usulleri

BELGELENDİRME SÜRECİ:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

ACİL DURUM EKİPLERİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN AMACI: Kurum, kuruluş, işletmelerde acil durumlarda öncelikli olarak müdahale etmek için oluşturulan Acil Durum Ekiplerinin eğitimleri konusunda eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak. Acil Durum Ekip Eğitimi: 19 Aralık 2007 tarihinde 26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” İşletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir. Bu amaçla işletmelerde oluşan acil durumlarda olaylara anında müdahale etmek ve yine karşılaşabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden önceden hazırlıklı olmak amacıyla tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi amacıyla Acil Yangın Söndürme, Arama Kurtarma Tahliye ve Emniyet ekiplerine verilen eğitimleri kapsar.

KATILIMCI SAYISI:  En az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

 KATILIMCI  PROFİLİ: Acil Durum Ekipleri

 EĞİTİM SÜRESİ:  6 Saat

 

EĞİTİM:

 • Yangın Yönetmeliği
 • İtfaiyenin Oluşumu
 • Yanma Ve Tarifi
 • Yangının Evreleri
 • Yanmanın Şartları
 • Yangın Üçgeni
 • Yanıcı Maddeler
 • Yangın Çıkış Nedenleri
 • Yangının Etkenleri
 • Yangın Sonrası Çıkan Olumsuz Gazlar
 • Yangın Alarmı Öncesi, Anında Ve Sonrası Yapılacaklar
 • Yangın Sınıfları
 • Lpg, Lng, Doğalgaz Ve Yangından Korunma Önlemleri
 • Acil Durum Ekipleri
 • Yangın Söndürme Cihazları Çeşitleri Kullanım, Bakım Ve Kontrolleri
 • Otomatik Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemleri
 • Duman Havalandırma Teknikleri
 • Yangından Korunma Teçhizat Ve Giysileri
 • Acil Çıkış Yön Levhaları, İşaretleri, Işıklandırmaları Ve Kapıları
 • Yangın Ve Acil Durumlar Sonrası Yapılacaklar

 

1- DOĞAL AFETLER:

 • Yangın ve Patlamalar
 • Deprem
 • Yıldırım
 • Sel
 • Fırtına

2- ACİL DURUMLAR:

 • Kimyasal Serpintiler
 • Sabotaj
 • Bombalama Olayları
 • Toplumsal Karışıklık
 • Gıda Zehirlenmeleri
 • İş Kazaları
 • Yaralı Taşıma Usulleri

BELGELENDİRME SÜRECİ:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.