Kişisel Veriler Başvuru Formu

Home/Kişisel Veriler Başvuru Formu

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

1. Yazılı Olarak

Islak imzalı şahsen veya noter
vasıtasıyla

Oruçreis mah. Tekstilkent Tic. Mer. A9-D28 Esenler – İstanbul

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

canosgb@hs03.kep.tr

3. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 

info@can-osgb.com.tr

4. Başvuru Formu

Aşağıda yer alan formun doldurulması ve gönderilmesi suretiyle

 

Önemli: Yukarıda yer alan başvuru yöntemlerinden Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile başvuruda bulunulması halinde meşru menfaat ve veri güvenliği gereğince kimlik tespitinin sağlanabilmesi için kimlik veya pasaportunuzun yalnızca ön yüzünün görüntüsünü başvurunun ekinde tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru Formu

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

    Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
    İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve meşru menfaat amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.