İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında

Home/Blog Yazılarımız/İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te 24.05.2018 tarihinde yapılan değişiklikteki en dikkat çekici unsur İşe Başlama Eğitimleri olmuştur.

Söz konusu değişiklikler eğitim saatlerini veya periyotlarını değiştirmemektedir. Ancak firmanızda vermeniz gerekli Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine ek olarak çalışanların işe başlamadan önce en az 2 saatlik bir “ İşe Başlama Eğitiminden” geçirilmesini istemektedir. Buna göre çalışanlarınız işe başlarken yapmış olduğunuz oryantasyon eğitimleri, işbaşı eğitimleri temelde kastedilen eğitimden olmakla beraber kayıt altına alınmasını şart koşmuştur. Bu sebeple hali hazırda firmanızda çalışmakta olan kişilere verdiğiniz bu eğitimleri de kayıt altına alma zorunluluğu gelmiştir.

 

Bundan sonraki süreçte çalışan işbaşı yapmadan evvel veya iş sözleşmesinin imzalandığı gün içinde, fiili olarak çalışmaya başlamadan evvel asgari olarak 2 saatlik bu eğitimler tamamlanmalıdır. Çalışana 2 saatlik verilen bu eğitim içerisinde,

  • Yapacağı işler, Çalışma arkadaşları ve yöneticileri,
  • Yapacağı işlerde özellikle maruz kalabileceği tehlikeler,
  • Yapacağı işin riskleri ve kişisel koruyucu alet kullanımı ve teslimi,
  • Çalışma arkadaşlarının tanıştırılması, Çalışma Alanı, Yemekhane, Mutfak vs. alanlarının tanıtılması,
  • Acil durumlarda haber vermesi gerekli kişiler,
  • Acil Kaçış Yolları ve Acil Durum Toplanma Noktasının Yeri,
  • Yangın söndürme cihazlarının yerleri,
  • Prosedürler,  Çalışma Talimatları, vb. dokümanlar’a yer verilmesi Can OSGB ailesi olarak önerimizdir.

Ayrıca Yönetmelik mevcut çalışanların da bu eğitimi aldığına dair belgelendirmenin 1 ay içinde yapılmasını söylüyor. Bu sebeple mevcut çalışanlarınız içinde İSG Profesyonellerinizden destek alarak belgelendirmenin 24.06.2018 tarihine kadar yapılıp, belgeleri çalışanların özlük dosyasında saklamanızı tavsiye ederiz.

İşe Başlama Eğitimiyle Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin karşılaştırmasını yapabilmeniz için aşağıda tanımlara da yer verelim.

İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi (Bu eğitim, işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir)

 

Temel eğitim: Genel Konular, Sağlık Konuları ve Teknik Konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan, İş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimince verilen eğitimi

 

Unutmalıyım ki iş sağlığı ve güvenliğini zorunluluk halinden çıkarıp bir kültür haline ulaştırmak eğitimden, erken eğitimlerden geçer. Eğitimlerinize bu sebepten ötürü önem göstermeniz çalışanlarınızın ailelerinin yanına güvenle ve sağlıkla dönebilmeleri açısından da önem arz etmektedir.

O yüzden; GEÇ OLMADAN İŞE BAŞLAMADAN eğitimlerinizi tamamlamayı unutmayınız J