Genelgeler

Home/Genelgeler
 • GENELGE 2013/3 – Kanuni izinler
 • GENELGE 2013/2 Görev Dağılımı
 • GENELGE 2013/1 Hata, Usulsüzlük, Yolsuzluk ve Ayrımcılğın Önlenmesi
 • GENELGE 2012/2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170”
 • GENELGE 2011/3 Bölge Müdürlüklerinin Görevleri
 • GENELGE 2011/2 – Çalışma Usul ve Esasları
 • GENELGE 2011/12 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması
 • GENELGE 2011/10 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması
 • GENELGE 2010/7- Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
 • GENELGE 2010/3 – Bazı Düzenleyici İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması
 • GENELGE 2010/1 İç Denetim GENELGEsi
 • GENELGE 2010/1 – 5727 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
 • GENELGE 2009/9 – Hizmet ve Malzeme Talepleri
 • GENELGE 2009/8 – Bölge Müdürlükleri
 • GENELGE 2009/7 – Yazılı Sözlü Soru Önergeleri
 • GENELGE 2009/6 – Kimlik Belgesi ve Giriş Kartı
 • GENELGE 2009/5 – Vatandaş Odaklı Yönetim
 • GENELGE 2009/12 – Kaynakların Etkin Kullanımı
 • GENELGE 2009/11 – Mal Bildirimi
 • GENELGE 2009/10 – İşçi Şikâyetlerinin Çözümü
 • GENELGE 2008/7 – Bilgisayar Alımları
 • GENELGE 2008/3 – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • GENELGE 2008/2 Personel, Ziyaretçi Giriş ve Çıkış Kayıtlarının Kayıt ve Kontrolu
 • GENELGE 2007/1 – Kamu Alacaklarının Takibi
 • GENELGE 2006/9 – iş Teftişi Rehberi
 • GENELGE 2004/6 – 5018 sayılı Kanun
 • GENELGE 2004/3 – İhale İşlemleri
 • GENELGE 2003/8 – Resmi Taşıtların kullanımında tasarruf
 • GENELGE 2003/11 – Evrakın Alınması ve Dağıtılması
 • GENELGE 1998/8 – Disiplin Amirleri

Genelgelere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatı Listesi sayfasından ulaşabilirsiniz:

GENELGELER