Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Home/Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

GRUP SAYISI: 12 KİŞİ / 1 EĞİTMEN

SÜRE: 1 GÜN (8 Saat)
İçerik:

Bu kursun amacı, iş deneyimi olan personele erişimin kolay olduğu çalışma sahalarında karşılaşacakları yüksekte çalışma ilkelerini öğretmek ve farkındalık yaratmaktır. Eğitime katılan personel yüksekte çalışmanın riskleri, yasal mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı/muayenesi/bakımı, risk analizi gibi temel bilgiler edineceklerdir.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar iş tanımlarına uygun olarak düşüş durdurma, işe konumlanma, düşüş engelleme (tasmalama) gibi kullanacakları sistemler hakkında hem teorik hem de pratik beceriler kazanırlar.
Önkoşul:

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tıbbi yeterlilik, yüksekte çalışmaya yatkınlık.
Kimler Katılabilir:

  • Erişimin kolay olduğu basit işlerde çalışanlar
  • Hareketli platform, iskele, vinç, sepetli araç gibi erişim araçlarında çalışanlar

Eğitim İçeriği & Amaçları:

  • Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
  • Temel yasal mevzuat
  • Risk değerlendirmesi
  • Güvenli çalışma ortamının hazırlanması
  • Lanyard kullanma
  • Güvenli çalışma pratiği
  • Doğru ankraj (bağlantı) noktası olarak seçilen yerler ile ilgili kriterler

 Belgelendirme:

Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.