haberler

Home/haberler

Limanlarda ve Tersanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve (İSGAM) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Geliştirme Merkezi Derneği işbirliği ile 29 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da yapılması planlanan  “Limanlarda ve Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu sempozyum, 12 Nisan 2018 tarihine ertelenmiştir.

Düzenlenmesi planlanan sempozyumun amacı, limanlarda ve tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının genel değerlendirilmesi ile mevcut koşulların iyileştirilmesi için tarafların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunması amaçlanmaktadır.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin isgsempozyumu@csgb.gov.tr adresine e-posta göndermesi  yeterli olacaktır.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerine İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalandı

İş ekipmanları kaynaklı kazaları önlemek için “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü” , TSE Başkanı Sebahittin KORKMAZ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü  Op.Dr.Orhan KOÇ tarafından TSE Ankara merkez binasında imzalandı.

“Hedef, iş ekipmanı kaynaklı kazaları önlemek”

Protokol öncesi açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op.Dr.Orhan KOÇ,  iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm paydaşlarıyla iş birlikleri yaptıklarını ve TSE ile imzalanan protokolün de bu alanda önemli bir aşama olacağını söyledi.

TSE ile imzaladıkları protokolün Türkiye’deki iş sağlığı güvenliğindeki gelişmelere olumlu etki yapacağını ve iş kazalarını ciddi anlamda azaltacağını dile getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü  Op.Dr.Orhan KOÇ, ekipman kaynaklı kazaların büyük bir orana sahip olduğuna işaret ederek, “İş ekipmanlarının periyodik kontrol işlemlerinin yetkin kişiler tarafından yapılıyor olması ve bunun denetleniyor olması önemli. Bu protokolle Kırıkkale ve Eskişehir olmak üzere 2 ilde pilot uygulama başlattığımız iş ekipmanları periyodik kontrol işlemleri ilgili çalışmalarımızı TSE ile birlikte yapacağız.” dedi.

KOÇ, burada kazanacakları tecrübeyi Türkiye’de yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizerek, bu iş birliğinin ülkedeki iş sağlığı ve güvenliğini olumlu etkileyeceğini ve iş kazalarını ciddi oranda azaltacağını ifade etti.

TSE Başkanı KORKMAZ ise “Bugün yapmış olduğumuz iş birliğinde temel amacımız, imalatçıların başlangıçta tasarlamış olduğu güvenlik ve sağlık kurallarını, makinalar kullanıldığı sürece aynı kurallarla kullanılmasını sağlamaya yönelik bir sistem oluşturmak. İş ekipmanları kaynaklı kazaların da önüne geçmek için önemli bir altyapı, bir sistem kurmuş olacağız” dedi.

Korkmaz, imzalanan protokolün iş yerlerindeki iş ekipmanları nedenli kazaları önlemeye yönelik önemli bir adım olacağını belirtti.

I.Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası SASAM Enstitüsü (Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü) tarafından 17-18 Nisan 2018  tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “Sağlığımız Güvende Olsun” ana temalı “I.Ulusal Sağlık Hizmetlerinde  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi  için www.sasamkongre.org adresini ziyaret ediniz.

 

Kongre Programı

İNŞAAT sektöründe belgeli işçi çalıştırmayana ceza geliyor

Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (Türkiye MYM) Başkanı Gürhan Özdemir, mesleki yeterlilik ve belgelendirme sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve konuya ilişkin 6645 sayılı Yasa kapsamındaki işverenlere yönelik cezai müeyyidelerin 26 Mayıs’tan itibaren uygulanacağını söyledi.

2015 Mayıs’ta yürürlüğe giren tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grubuna giren 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçilerin çalıştırılamayacağını aktaran Özdemir, işverenlerin mağdur olmamaları ve teşviklerden faydalanabilmeleri için yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştırmamakta hassas davranmaları gerektiğini ifade etti. Tebliğde belirtilen mesleklerin 17’sinde Türkiye MYM’nin mesleki yeterlilik belgesi verme yetkisi olduğunu belirten Özdemir, mesleki yeterlilik sınavlarına girerek sınavlardan başarılı olan işçilerin 2017 sonuna kadar ücretlerinin tamamının, 2019’a kadar yarısının işsizlik sigortası fonundan karşılanacağını kaydetti.

Okullarda iş güvenliği uzmanı bulundurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliği için 81 ildeki Bakanlık binalarıyla okul ve kurumlara ait binalar ve eklentilerinin uygun fiziki koşulları taşıyıp taşımadığının incelenmesi ve okullarda iş güvenliği uzmanı bulundurulması amacıyla illere genelge gönderdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde uygulanması için önemli bir adım atan MEB, özellikle eğitim ve öğretim ortamlarının sağlık ve güvenlik açısından yeterliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için bir dizi uygulamayı önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hayata geçirecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla illere gönderilen genelgede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın bütün işyerlerinde, çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi, sözleşmeli personel gibi tüm çalışanlara uygulandığı belirtildi. Genelgeye göre, Bakanlık merkez teşkilatında ve 81 il milli eğitim müdürlüklerinde en az bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacak. İSGB’ler merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde, çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alınması için izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürecek.

Kurum yöneticisi tarafından çalışan sayısına bağlı olarak çalışma barışını gözetecek şekilde seçimle ya da atama yoluyla, yeteri sayıda, çalışan temsilcileri belirlenecek.

50’den fazla çalışan olan okullarda kurullar oluşturulacak

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarında, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacak. Bakanlığın, merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında risk değerlendirmesi, kurum yöneticisi veya kurumda görevli iş güvenliği uzmanı, il İSGB uzmanlarından destek alınarak, risk değerlendirmesi ekibi tarafından yaptırılacak. Bu kapsamda, farklı kaynaklardan ödenmek üzere, hizmet alma yoluyla risk değerlendirmesi yapılmayacak.

İş güvenliği sertifikası olan öğretmenler tespit edilecek

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli personel ile okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerden iş güvenliği sertifikası olanlar, İSGB’lerin koordinesiyle tespit edilecek. Bu kapsamda her okula iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. İş güvenliği uzmanları; ilgilinin isteği ve yeterlilikleri, norm kadro fazlası olması, iş yeri tehlike sınıfı gibi hususlar göz önünde bulundurularak valiliklerce geçici olarak görevlendirilecek.

Valiliklerce tam zamanlı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek olan öğretmenlerin norm kadro fazlası olması gerekecek. Bu durumda öğretmen olmaması halinde diğer personelden istekli olanlar görevlendirilecek. Bu şekilde görevlendirilenlere herhangi bir ek ödeme yapılmayacak.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda ödenek tahsis edilmesi halinde, kısmi zamanlı görevlendirmelerde, ayda 80 saate kadar mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, çalışabilecekleri toplam saatlere göre mevcut görevlerinin dışında çalışanlar görevlendirilecek.

İş yeri hekimliği için Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri veya aile hekimlerinden istekli olanlar arasından, tam zamanlı veya kısmi zamanlı görevlendirme yapılacak.

Merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlardaki personelin İSG eğitimleri, tehlikeli sınıfta yer alan birimler için 2 yılda 12 saat, az tehlikeli sınıfta yer alan birimler için 3 yılda 8 saat olmak üzere yapılacak.

Bakanlığa bağlı kurumlardaki döner sermaye işletmelerinde çalışan işçiler ile farklı statülerde tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında çalışan işçiler ve mesleki teknik eğitim atölye ve laboratuvarlarından tehlikeli ve çok tehlikeli ortamlarda çalışanların mesleki eğitim belgesine sahip olması gerekecek. Belgesi olmayanlar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı merkezlerce belgelendirilecek.

Meslek okulları denetlenecek

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında iş yeri ortam faktörlerinin ölçümleri İSGB’ler, tarafından yapılacak. İSGB’ler, İşyeri Ortam Ölçümleri, Analiz ve tetkiklerini yapacak.

Ölçümlerden elde edilen değerlerin sağlığı ve güvenliği tehdit etmesi durumunda, acil önlem alınması için yetkililer ve ilgililer doğrudan bilgilendirilecek, gerekirse işin durdurulması için İSGB yetkililerine bilgi verilecek.

Bakanlığa bağlı Ders Aletleri Yapım Merkezi, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Baskı ve Sevk Hizmetleri Matbaası, Mesleki Teknik Eğitim Okulları, Yaygın ve Mesleki Teknik Okulları gibi tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışan için bir ilk yardımcı, az tehlikeli iş yerlerinde ise 20 çalışan için bir ilk yardımcı görevlendirilecek. İlk yardımcı bulunmayan okul ve kurumlarda ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliği çerçevesinde, ilk yardımcı belgelendirmesi yapılacak. Yangın eğitimi ise İSGB’lerin organizasyonu ile il sivil savunma birimleri, il itfaiye birimlerinden destek alınarak mahallinde yapılacak.

Kaynak: http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/okullarda-is-guvenligi-uzmani-bulundurulacak

İSİG: OHAL ilanından sonra iş kazalarında yüzde 9 artış oldu

İstanbul, 5 Ocak (DHA) – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ardından iş kazalarından ölümlerde artışlar olduğuna dikkat çekti.
İSİG’den yapılan açıklamada, OHAL ilanı sonrası zaten kötü olan işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının daha da kötüleştiği savunularak OHAL ilanından sonra iş kazalarının yüzde 9 artış gösterdiği vurgulandı.
İSİG açıklamasına göre, Aralık ayında en az 141; 2016 yılının tamamında ise en az 1,970 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.
Ölümler “iş cinayeti” olarak adlandırıldı
İSİG’in her ay medya yazılı, görsel, dijital medyayı takiple ve işçilerin yakınlarıyla emek-meslek örgütlerinden gelen bilgilerle düzenli olarak yaptığı derlemeye göre 2016 yılının Aralık ayında ise en az 141 işçi yaşamını yitirdi… Ölümlerin “iş cinayeti” olarak adlandırıldığı raporda, geçmiş yılların işçi ölümlerine de yer veriliyor.
Buna göre, 2013 Aralık ayında 112; 2014 yılının Aralık ayında 127 ve 2015 yılının Aralık ayında en az 137 işçi yaşamını yitirdi.
Raporda 2016 yılının Aralık ayında ölümlerin en çok inşaat, taşımacılık, tarım, belediye ve metal işkollarında yaşandığı; nedenlerinin de trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçükler olduğu kaydedildi. Ölenlerin 1’i çocuk, 5’i kadın ve 5’inin de göçmen olduğu iş kazaları en çok İstanbul, Bursa, Adana ve Antalya’da yaşandı.
2016 yılında 1970 işçi öldü
Açıklamada, 2016 yılında toplam 1970 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu ölümler aylara göre şöyle dağıldı:
Ocak 119,
Şubat 144,
Mart 160,
Nisan 172,
Mayıs 127,
Haziran 210,
Temmuz 176,
Ağustos 206,
Eylül 150,
Ekim 169,
Kasım 196
Aralık 141.
Ölümlerin dörte üçü altı işkolunda
Rapora göre 2016 yılında yaşamını yitiren 1970 işçinin bin 682’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 210’u çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 78’i esnaflardan olmak üzere 288’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.
2016 yılında iş cinayetlerinin dörtte üçü altı işkolunda gerçekleşti. Dağılım şöyle:
İnşaat, yol işkolunda 442 işçi;
Tarım, Orman işkolunda 389 işçi;
Taşımacılık işkolunda 265 işçi;
Ticaret, Büro işkolunda 124 işçi;
Belediye, Genel İşler işkolunda 109 işçi;
Metal işkolunda ise 96 işçi yaşamını yitirdi.
Ölenlerin yaklaşık yarısı 28-50 yaş aralığında
98’i kadın işçilerden oluşan 2016 yılı iş kazasında yaşamını yitirenlerin yaş dağılımı da şöyle:
14 yaş ve altında 18 işçi,
15-17 yaş aralığında 38 işçi,
18-27 yaş aralığında 294 işçi,
28-50 yaş aralığında 998 işçi;
51-64 yaş aralığında 399 işçi;
65 yaş ve üstünde 77 işçi;
Yaşı tespit edilemeyen/bilinmeyen 146 işçi.
81 ilin 81’inde iş kazası
2016 yılında Türkiye’nin 81 ilinde de iş kazası yaşanırken bunların yarısı 11 şehirde yoğunlaştı. İş kazalarında yaşamını yitirenlerin en az 96’sı göçmen işçi olarak çalışıyordu.
Raporda önemli bir işçi sağlığı direnişinin dizi setlerinde yaşandığı vurgulanarak Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul’un çalıştığı dizinin setinde bebek oyuncu bulunması üzerine setten-diziden ayrılması aktarıldı.

İş yerindeki stres, diyabeti tetikliyor.

İŞ yerindeki yoğun stresin diyabet riskini artırabileceği belirlendi. Alman bilim adamlarının 13 yıl süren araştırmasına 29-66 yaşında 5 bin 300 çalışan katıldı.
HURSES_ANTALYA_20140811_6

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı

7 Mart 2013 tarihinde saat 10:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu Ana Birliği (DGUV)/İş ve Sağlık Sigorta Sandıkları Enstitüsü (IAG) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’müz arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Genel Müdürümüz Kasım Özer’in ve (DGUV/IAG) Genel Müdürü Dr. Walter Eichendorf’un imza attığı 3 yıllık işbirliği protokolü çerçevesinde karşılıklı çalışma ziyaretleri, ortak seminer, çalıştay ve eğitim programları ve projelerin düzenlenmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok konuda ortaklaşa çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, (DGUV/IAG) Genel Müdürü Dr. Walter Eichendorf Sayın Müsteşarımız Fatih ACAR’ı, İSGÜM Enstitü Müdürlüğünü ve ÇASGEM’ i ziyarette bulunmuştur.

Kaynak : csgb.gov.tr